II Interdyscyplinarne Forum Edukacyjne Choroby zakaźne, reumatologia i hematologia

II Interdyscyplinarne Forum Edukacyjne
Choroby zakaźne, reumatologia i hematologia

Warszawa
23-24 października 2020

O Konferencji

Szanowni Państwo,

wiele chorób infekcyjnych nadal stanowi duże wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne, czego dowodem jest obecna pandemia COVID-19. Zakażenie to jest wyzwaniem nie tylko dla infekcjologów, ale także dla lekarzy innych specjalności, którzy leczą i otaczają opieką chorych na choroby przewlekłe.


Nadal jednak musimy liczyć się również z występowaniem znanych już zakażeń, które stanowią problem w diagnostyce i leczeniu wielu chorób, często też wikłając lub zmieniając przebieg schorzeń współistniejących, w tym zapalnych chorób reumatycznych i chorób układu krwiotwórczego. W świetle dostępnych terapii w tych dziedzinach medycyny, które ingerują w układ immunologiczny, ryzyko reaktywacji lub nowych zakażeń jest istotne dla stanu zdrowia pacjenta.


Pierwsze Interdyscyplinarne Forum Edukacyjne „Choroby zakaźne i reumatologia”, zorganizowane w listopadzie ubiegłego roku, spotkało się z dużym zainteresowaniem, co potwierdza potrzebę kontynuowania tego typu spotkań.


W patogenezie wielu chorób reumatycznych biorą udział czynniki infekcyjne, a leczenie chorych ze współistniejącymi zakażeniami jest często ograniczone. Coraz większa jest także wiedza na temat znaczenia drobnoustrojów w rozwoju chorób hematologicznych, czego najlepszym dowodem jest związek pomiędzy HCV i niektórymi chłoniakami. Jednocześnie stosowane obecnie leki dedykowane chorym o najcięższym przebiegu choroby zwiększają ryzyko powikłań infekcyjnych. Często też początkowe objawy infekcji mogą być bardzo podobne do pierwszych objawów zapalnych chorób reumatycznych, co wymaga dużej wiedzy zarówno ze strony reumatologów, jak i specjalistów chorób zakaźnych. W przypadku zaburzeń układu krwiotwórczego wyzwaniem jest natomiast różnicowanie pomiędzy przyczyną i skutkiem – czy infekcja nakłada się na chorobę stricte hematologiczną, czy też nieprawidłowości w obrazie krwi są tylko następstwem zakażenia. Chcielibyśmy, aby cykliczne spotkania w ramach Interdyscyplinarnego Forum Edukacyjnego „Choroby zakaźne i reumatologia” pozwoliły na wymianę doświadczeń i najnowszej wiedzy w tym zakresie.


W tym roku, dzięki uprzejmości kolegów hematologów, proponujemy Państwu spotkanie trzech środowisk, a nasza Konferencja przyjmuje nazwę Interdyscyplinarne Forum Edukacyjne „Choroby zakaźne, reumatologia i hematologia”. Korzyści płynące z poszerzenia tematyki są nie do przecenienia, a udział znakomitych specjalistów lekarzy i naukowców gwarantuje wysoki poziom merytoryczny wykładów i dyskusji.

Serdecznie zapraszamy lekarzy wszystkich specjalności do udziału w Interdyscyplinarnym Forum Edukacyjnym „Choroby zakaźne, reumatologia i hematologia”. Jesteśmy przekonani, że prezentowana tematyka będzie niezwykle przydatna w Państwa codziennej praktyce.


Patronat naukowy:
Reumatologia:
prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska,

Kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie


Choroby zakaźne i hepatologia:
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz,

Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie


Hematologia:
prof. dr hab. n. med. Iwona Hus
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
w WarszawieProgram

23 października 2020 r. – Piątek

12.05-12.10    Otwarcie


12.15-13.45    Sesja I - Choroby zakaźne anno 2020 - część I

 • Uwagi do epidemiologii COVID-19 – prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota
 • Skutki pandemii COVID-19 dla funkcjonowania systemu opieki medycznej – prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban
 • Postępy farmakoterapii zakażenia SARS-CoV-2/COVID-19 – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon
 • Wykłady sponsorowane

13.45-13.55    Przerwa


13.55-15.10    Sesja II - Choroby zakaźne anno 2020  - część II

 • Charakterystyka dorosłych chorych na COVID-19 w Polsce wiosną i latem 2020 w oparciu o wieloośrodkową bazę danych SARSTer
  prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak
 • Prace nad szczepionką przeciwko SARS-CoV-2 – prof. dr hab. n. med. Iwona Mozer-Lisewska
 • Zaburzenia kardiologiczne w przebiegu SARS-CoV2 – prof. dr hab. n. med. Filip Szymański
 • Wykłady sponsorowane

15.10-16.00    Lunch


16.00-17.35    Sesja III - Reumatologia

 • Co zmieniły leki biologiczne w leczeniu zapalnych chorób reumatycznych? – prof. dr hab. n. med. Maria Majdan
 • Ryzyko infekcji u pacjentów z chorobami reumatycznymi – prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska
 • Infekcja jako przyczyna autoimmunologicznej choroby reumatycznej – prof. dr hab. n. med. Joanna Makowska
 • Miejsce chlorochiny, hydroksychlorochiny i tocilizumabu w leczeniu chorych na zapalne choroby reumatyczne
  dr n. med. Maria Maślińska
 • Wykład sponsorowany

17.35-17.45    Przerwa


17.45-19.05    Sesja IV - Hematologia

 • Gorączka w chorobach hematologicznych – prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński
 • Powikłania infekcyjne terapii biologicznych stosowanych w hematologii – prof. dr hab. n. med. Iwona Hus
 • Burza cytokinowa w konsekwencji terapii CAR-T i w COVID-19 – analogia czy odmienność – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos
 • Zespół hemofagocytarny w różnych specjalnościach medycznych – dr n. med. Rafał Machowicz
 • Wykład sponsorowany


24 października 2020 r. – Sobota

9.00-10.15    Sesja V - Choroby zakaźne w reumatologii

 • Borelioza – co nowego w diagnostyce i terapii – prof. dr hab. n. med. Sławomir Pancewicz
 • Jersinioza – rzeczywisty problem czy nadinterpretacja wyników badań
 • Wirusy hepatotropowe – niby wszystko wiadomo, ale… – prof. dr hab. n. med. Anna Piekarska
 • Pacjent z zapalną chorobą reumatyczną i COVID-19 – epizod, czy częste przypadki – prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

10.15-10.25    Przerwa


10.25-11.40    Sesja VI - Choroby zakaźne w hematologii

 • Najczęstsze powikłania infekcyjne po przeszczepie szpiku – prof. dr hab. n. med. Lidia Gil
 • Zaburzenia układu hemostazy w chorobach zakaźnych – dr hab. n. med. Joanna Rupa-Matysek
 • Neutropenia – przyczyna czy skutek zakażeń – dr n. med. Katarzyna Budziszewska
 • Przydatność badań molekularnych w diagnostyce reaktywacji patogenów latentnych – dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski

11.40-11.50    Przerwa


11.50-12.50    Sesja VII - Konsultacja medyczna – zasady i oczekiwania

 • Przychodzi zakaźnik do reumatologa i odwrotnie – prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz
 • Przychodzi zakaźnik do hematologa i odwrotnie

Rejestracja

Zgłoś uczestnictwo

zarejestruj się

Koszt uczestnictwa

 • wpłata do 23 października 2020 95.00 (zawiera 23% VAT)

Zgłoszenia

Opłata obejmuje:

 • udział w wykładach online
 • udział w dyskusjach na żywo
 • materiały konferencyjne – w wersji elektronicznej lub papierowej
 • certyfikat uczestnictwa
 • dostęp do wirtualnych stoisk wystawców
 • dostęp do nagrań z wykładów po Konferencji


Dane do przelewu:

 • Nazwa odbiorcy: Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin
 • Nr konta: Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Lublin  
  67 1540 1144 2114 6406 8224 0004
 • Tytułem: II ICHZiR (imię i nazwisko uczestnika/firma)

W przypadku chęci otrzymania faktury proforma, prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: sklep@czelej.com.pl


Udział w konferencji mogą wziąć tylko osoby, które są uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi, dlatego w procesie rejestracji konieczne jest podanie numeru PWZ.

INFARMAKontakt

Kontakt dla firm (wystawcy, sponsorzy):

Agnieszka Gulbierz

e-mail: agnieszka.gulbierz@czelej.com.pl

+48 664 911 205

Kontakt dla uczestników:

Łukasz Nowak

e-mail: lukasz.nowak@czelej.com.pl

+48 664 424 105