V Interdyscyplinarne Forum Edukacyjne Choroby zakaźne, reumatologia i dermatologia

V Interdyscyplinarne Forum Edukacyjne Choroby zakaźne, reumatologia i dermatologia

Konferencja stacjonarna

Airport Hotel Okęcie, Warszawa
27-28 października 2023

zarejestruj się

Zaproszenie

Szanowni Państwo,


w dziedzinie medycyny z roku na rok obserwuje się bardzo szybki postęp zarówno w poznawaniu patofizjologii różnych chorób, jak i ich diagnostyki oraz leczenia. Jednocześnie zaskakują nas pojawiające się nowe schorzenia, w tym powiązane z nowymi patogenami, czego przykładem jest SARS-CoV-2. Wszystko to coraz wyraźniej wskazuje na nakładanie się różnorodnych dziedzin medycyny, zmuszając do szerszego spojrzenia na poszczególne choroby i holistycznego podejścia do pacjenta.


Po raz kolejny infekcjolodzy i reumatolodzy spotkają się w celu przedstawienia i przedyskutowania problemów, które ich łączą. Z oczywistych powodów poruszymy kwestię powikłań pocovidowych oraz niemniej ważne zagadnienia związane z innymi chorobami zakaźnymi. Chcielibyśmy szczególną uwagę zwrócić na profilaktykę infekcji bakteryjnych i reaktywacji wirusów latentnych. Pragniemy, aby każdy z uczestników otrzymał dużą dawkę wiedzy praktycznej i najnowszych doniesień naukowych. Ma to wyjątkowe znaczenie ze względu na coraz większy udział młodych adeptów sztuki medycznej.


W tym roku zaprosiliśmy do grona prelegentów dermatologów. Manifestacje skórne chorób zakaźnych i reumatycznych są istotne z diagnostycznego punktu widzenia. Poza tym czynniki infekcyjne bardzo powszechnie uczestniczą w patogenezie chorób skóry i tkanki łącznej. Wiele wspólnych tematów pozwoli zatem na wymianę poglądów i doświadczeń, które mogą być wykorzystane w codziennej praktyce. Liczymy także na liczny udział specjalistów medycyny rodzinnej, bo to na nich spoczywa często konieczność wstępnej diagnostyki dolegliwości pacjenta.


Serdecznie wszystkich zachęcamy i zapraszamy do uczestnictwa w V Interdyscyplinarnym Forum Edukacyjnym „Choroby zakaźne, reumatologia i dermatologia”.Patronat naukowy:


Reumatologia:
prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska,
Kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
Choroby zakaźne i hepatologia:
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz,
Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Film

Program

PIĄTEK 27 PAŹDZIERNIKA 2023


10:30-10:40 Otwarcie Konferencji

10:40-12:00 Sesja I 
Czynniki infekcyjne w reumatologii i dermatologii cz. 1
Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. n. med. Irena Walecka, prof. dr hab. n. med. Witold Owczarek

10:40-11:00 Czy potrzebne są nowe rekomendacje diagnostyki i leczenia boreliozy? – prof. dr hab. n. med. Anna Moniuszko-Malinowska
11:00-11:20 Nowe możliwości leczenia atopowego zapalenia skóry – skuteczność i bezpieczeństwo – prof. dr hab. n. med. Witold Owczarek
11:20-11:40 Powikłania w medycynie estetycznej – prof. dr hab. n. med. Irena Walecka
11:40-12:00  Leczenie biologiczne łuszczycy plackowatej a ryzyko zakażeń – ­prof. dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek
 
12:00-12:30 Sesja II 
Sesja sponsorowana firmy Abbvie

Perspektywy eliminacji HCV w praktyce

 12:00-12:15 Czy eliminacja HCV jest możliwa bez leczenia ludzi młodych – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska
 12:15-12:30 Co zmieniło diagnozowanie HCV w ramach budżetu powierzonego – dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW
 

12:30-12:50 Przerwa kawowa

12:50-14:45 Sesja III

Choroby zakaźne dziś i jutro 
Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz

12:50-13:05 Następstwa COVID-19, czy strach ma wielkie oczy – dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz, prof. SUM 
Wykład sponsorowany firmy Gilead Sciences Poland

13:05-13:25 Zmiany klimatyczne a sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych – prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban

13:25-13:45 Czy immunosupresja jest głównym czynnikiem ryzyka ciężkiego COVID-19? – prof. dr hab. n. med. Iwona Hus

13:45-14:05 Zdrowie w podróży, czyli co turysta winien wiedzieć przed… – prof. dr hab. n. med. Katarzyna Sikorska

14:05-14:25 Co dalej z wirusem SARS-CoV-2 i COVID-19? – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Pyrć

14:25-14:45 Eradykacja chorób zakaźnych: pierwsze sukcesy i niemałe przeszkody (medyczne i pozamedyczne)
– prof. dr hab. n. med. Jacek Juszczyk


14:45-15:30 LUNCH

15:30-16:40 Sesja IV
Leczenie i profilaktyka COVID-19
Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak, dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz


15:30-15:50 Zapobieganie i leczenie COVID-19 w chorobach autoimmunizacyjnych – prof. dr hab. n. med. Piotr Leszczyński
Wykład sponsorowany firmy Pfizer 
15:50-16:05 Zmienność obrazu klinicznego COVID-19 – prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak 
Wykład sponsorowany firmy Gilead Sciences Poland
16:05-16:25 Czemu w przyszłości zapobiegniemy za pomocą szczepień? – prof. dr hab. n. med. Anna Piekarska
16:25-16:40 Rekomendacje postępowania w zespole pocovidowym – prof. dr hab. n. med. Filip Szymański,
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz

16:40-17:00 Sesja V  
Sesja sponsorowana firmy medac 


Debata: Metotreksat i leflunomid w chorobach reumatycznych – możliwości terapii u pacjentów z: chorobami wątroby, zakażonych wirusami hepatotropowymi oraz HIV – prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, prof. dr hab. n. med. Anatol Panasiuk 

17:00-17:20 Przerwa kawowa

17:20-18:35 Sesja VI
Choroby wątroby interdyscyplinarnie cz. 1

Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. n. med. Anna Piekarska, prof. dr hab. n. med. Anatol Panasiuk


17:20-17:35 Zaburzenia psychiczne jako czynnik ryzyka zakażeń HCV – Akcja Identyfikacja Projekt Psychiatria – raport końcowy 
– prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz 
Wykład sponsorowany firmy Gilead Sciences Poland
17:35-17:55 Cukrzyca u pacjenta z chorobą wątroby – prof. dr hab. n. med. Michał Kukla
17:55-18:15 Algorytmy diagnostyki i leczenia MASLD – dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz, prof. SUM
Wykład sponsorowany firmy PRO.MED.PL  

18:15-18:35 Manifestacje skórne chorób wątroby – prawdy i mity – dr n. med. Elżbieta Kłujszo

20:00 KolacjaSOBOTA 28 PAŹDZIERNIKA 2023


8:30- 9:25 Sesja VII 
Choroby wątroby interdyscyplinarnie cz. 2
Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz


8:30-8:50 PBC diagnostyka i leczenie – dr n. med. Jan Gietka
8:50-9:10 Czy marskość wątroby jest odwracalna? – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon
9:10-9:25 Polekowe uszkodzenie wątroby – dr n. med. Paweł Rajewski, prof. WSNoZ 
W
ykład sponsorowany firmy PRO.MED.PL 


9:25- 9:55 Sesja VIII
Sesja edukacyjna firmy GSK

Debata: Półpasiec problem interdyscyplinarny. Nowe możliwości profilaktyki – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz, 
dr n. med. Maria Rell-Bakalarska

9:55-10:10 Przerwa kawowa

10:10-11:25 Sesja IX 
Czynniki infekcyjne w reumatologii i dermatologii cz. 2
Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak, dr hab. n. med. Dorota Zarębska-Michaluk


10:10-10:30 Reaktywne zapalenie stawów po zakażeniu Yersinia – diagnostyka i leczenie – dr n. med. Anna Felis-Giemza
10:30-10:45 Tam gdzie krzyżują się drogi dermatologa i zakaźnika  HCV to wspólny problem  prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon 
Wykład sponsorowany firmy Gilead Sciences Poland 
10:45- 11:05 Reaktywacja HBV w reumatologii i dermatologii – dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz, prof. SUM
11:05-11:25 HPV – diagnostyka, leczenie i profilaktyka – dr hab. n. med. Dorota Zarębska-Michaluk, prof. UJK

11:25-11:40 Przerwa kawowa

11:40-13:00 Sesja X
Powikłania infekcyjne terapii w reumatologii
Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, dr hab. n. med. Bogdan Batko


11:40-12:00 JAK inhibitory a ryzyko zakażeń – czy selektywność ma znaczenie?
– dr hab. n. med. Magdalena Krajewska-Włodarczyk, prof. UWM
12:00-12:20 Nowe możliwości leczenia ŁZS – skuteczność i bezpieczeństwo – dr hab. n. med. Bogdan Batko, prof. KAAFM  
12:20-12:40 FibroCOVID – prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska
12:40-13:00 Zakażenia w toczniu rumieniowatym układowym a stosowane leczenie – dr n. med. Maria Maślińska

13:00  Zakończenie konferencji

 


UWAGA! Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w programie Konferencji

INFARMA

SOWE

Certyfikat

Organizator

Organizator logistyczny i merytoryczny:  

www.czelej.com.pl


Biuro Organizacyjne Konferencji:

Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.

Ul. Saska 9J

03-968 Warszawa

Tel. 22 616 60 52

Kontakt

Kontakt dla firm (wystawcy, sponsorzy):

Agnieszka Gulbierz

e-mail: agnieszka.gulbierz@czelej.com.pl

+48 664 911 205

Kontakt dla uczestników:

Biuro Obsługi Klienta

e-mail: sklep@czelej.com.pl

(81) 446 98 11 wew. 11-14