II Interdyscyplinarne Forum Edukacyjne Choroby zakaźne i reumatologia

II Interdyscyplinarne Forum Edukacyjne
Choroby zakaźne i reumatologia

Warszawa
23-24 października 2020

O Konferencji

Szanowni Państwo,


Wiele chorób infekcyjnych nadal stanowi duże wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne, czego dowodem jest aktualna pandemia coronawirus COVID-19. Zakażenie to jest nie tylko wyzwaniem dla infekcjologów, ale także dla lekarzy wszystkich specjalności, którzy muszą leczyć i otaczać opieką chorych na przewlekłe choroby.


Nadal też musimy liczyć się z już znanymi zakażeniami, które stanowią problem w diagnostyce i leczeniu wielu chorób, często też wikłając lub zmieniając przebieg schorzeń współistniejących, w tym zapalnych chorób reumatycznych.


Pierwsze Interdyscyplinarne Forum Edukacyjne „Choroby zakaźne i reumatologia” zorganizowane w listopadzie ubiegłego roku spotkało się z dużym zainteresowaniem, co potwierdziło konieczność kontynuowania tego typu spotkań.


W patogenezie wielu chorób reumatycznych biorą udział czynniki infekcyjne, a możliwości leczenia chorych ze współistniejącymi zakażeniami są często ograniczone. Jednocześnie stosowane aktualnie leki dedykowane chorym o najcięższym przebiegu zwiększają ryzyko powikłań infekcyjnych. Często też początkowe objawy infekcji mogą być bardzo podobne do pierwszych objawów zapalnych chorób reumatycznych, co wymaga dużej wiedzy zarówno ze strony reumatologów jak i infekcjologów.


Cykliczność spotkań w ramach Interdyscyplinarnego Forum Edukacyjnego „Choroby zakaźne i reumatologia” pozwoli na wymianę najnowszej wiedzy w tym zakresie, a udział znakomitych specjalistów lekarzy i naukowców gwarantuje wysoki merytoryczny poziom wykładów i dyskusji.


Serdecznie zapraszamy lekarzy wszystkich specjalności, gdyż tematyka konferencji będzie przydatna nam wszystkim w codziennej praktyce.


Patronat naukowy:


Reumatologia:
prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska,

Kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie


Choroby zakaźne i hepatologia:
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz,

Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kontakt

Kontakt dla firm (wystawcy, sponsorzy):

Agnieszka Gulbierz

e-mail: agnieszka.gulbierz@czelej.com.pl

+48 664 911 205

Kontakt dla uczestników:

Łukasz Nowak

e-mail: lukasz.nowak@czelej.com.pl

+48 664 424 105