III Interdyscyplinarne Forum Edukacyjne Choroby zakaźne i reumatologia

III Interdyscyplinarne Forum Edukacyjne
Choroby zakaźne i reumatologia

Konferencja hybrydowa

Lublin (Lubelskie Centrum Konferencyjne)
22-23 października 2021

zarejestruj się

Zaproszenie

Szanowni Państwo,


Od prawie półtora roku zmagamy się z pandemią COVID-19, która w wyjątkowo bolesny sposób dotknęła ludzi na całym świecie. W chwili obecnej wprowadzenie szczepień przeciwko zakażeniu SARS-CoV-2 wydaje się jedyną nadzieją na ostateczne pokonanie choroby lub przynajmniej stabilizację sytuacji zdrowotnej w zakresie zdrowia publicznego. Niemniej jednak skutki epidemii będziemy odczuwali przez kolejne lata. Dotyczy to także funkcjonowania naszego systemu opieki zdrowotnej oraz diagnozowania i leczenia chorób innych niż COVID-19.


Wśród pacjentów z chorobami przewlekłymi osoby ze schorzeniami reumatologicznymi stanowią szczególnie liczną grupę. Dzięki coraz doskonalszej diagnostyce oraz nowoczesnym metodom leczenia możliwa jest pomoc i zapewnienie co najmniej wieloletnich remisji. Również w chorobach zakaźnych, oprócz COVID-19, jest wiele jednostek chorobowych, w tym przewlekłych, w których rozpoznawaniu i leczeniu dokonał się bardzo istotny postęp.


W czasie poprzednich dwóch edycji konferencji stwierdzaliśmy wielokrotnie, że choroby zakaźne i reumatologię łączy wiele wspólnych problemów oraz, że nasze wzajemne konsultacje i interdyscyplinarne spojrzenie na zagadnienia pozwalają na zapewnienie jeszcze lepszego standardu opieki medycznej naszym pacjentom, rozwiązywanie problemów oraz współpracę naukową.


Wierzymy, że tegoroczna edycja konferencji, w tych wciąż trudnych dla wszystkich czasach, pozwoli na rozwijanie naszych wspólnych zainteresowań, wymianę doświadczeń oraz tworzenie planów dalszej współpracy. Tym razem chcielibyśmy dodatkowo pochylić się nad zagadnieniem reakcji autoimmunologicznych w kontekście interdyscyplinarnym. Mamy nadzieje, że zaproszeni wybitni specjaliści, zajmujący się tym aspektem patogenetycznym jednostek chorobowych w innych dziedzinach, wzbogacą naszą konferencję szerokim spojrzeniem na problem autoimmunologii w medycynie, nie tylko w zakresie reumatologii, chorób zakaźnych czy hepatologii.


Zapraszamy Państwa gorąco do uczestnictwa w III konferencji „Choroby zakaźne i reumatologia”, wierząc, że będzie to spotkanie niezwykle przydatne z naukowego i praktycznego punktu widzenia, a ponadto przebiegające w miłej i prawdziwie przyjacielskiej atmosferze.


Patronat naukowy:

Reumatologia:
prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska
Kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
Choroby zakaźne i hepatologia:
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz
Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Informacja

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym.

Wersja stacjonarna z limitem miejsc, z równoległą relacją na żywo na platformie konferencyjnej.


Miejsce obrad: Lubelskie Centrum Konferencyjne ul. Artura Grottgera 2, 20-029 Lublin


   


Program

Piątek, 22 października 2021 r.

 

11:30 – 11:55  INAUGURACJA  

11:30 – 11:35 Otwarcie konferencji - Prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz

11:35 – 11:55  Wykład inauguracyjny - Historia pandemii grypy – Prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota


11:55 – 13:15  Sesja I Zakażenia wirusem Herpes jako współczesny problem interdyscyplinarny 

Przewodniczący Sesji: Prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota, Prof. dr hab. n. med. Maria Majdan 

11:55 – 12:15 Czynniki ryzyka i poważne zakażenia u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów – Prof. dr hab. n. med. Maria Majdan

12:15 – 12:35 Profilaktyka i leczenie zakażeń HerpesProf. dr hab. n. med. Arleta Kowala-Piaskowska

12:35 – 12:55 Zmiany oczne w przebiegu zakażenia HerpesProf. dr hab. n. med.  Anna Turno-Kręcicka

12:55 – 13:15 Leczenie zmian skórnych w zakażeniu Herpes zosterProf. dr hab. n. med. Irena Walecka

 

13:15 – 13:25 Przerwa kawowa

 

13:25 – 14:48 Sesja II Zakażenia bakteryjne jako problem interdyscyplinarny 

13:25 – 13:28 Otwarcie Sesji

Przewodniczący Sesji: Prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, Prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban

13:28 – 13:48 Ryzyko interakcji suplementów diety z lekami przeciwinfekcyjnymi – Dr hab. n. med. Jarosław Woroń

13:48 – 14:08 Kłębuszkowe zapalenie nerek – Prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik

14:08 – 14:28 Sepsa – zasady postępowania – Prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban

14:28 – 14:48 Szczepienia przeciw pneumokokom u dorosłych nie tylko w dobie pandemii – Prof. dr hab. n. med. Iwona Mozer-Lisewska
Wykład sponsorowany Pfizer Polska

 

14:48 – 15:30  Przerwa na lunch

 

15:30 – 17:53  Sesja III SARS-CoV-2 – profilaktyka, aktualny przebieg zakażenia i możliwości terapeutyczne

15:30 – 15:33 Otwarcie Sesji

Przewodniczący Sesji: Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska, Prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak

15:33 – 15:53 Objawy kliniczne zakażenia SARS-CoV-2 – czy warianty zmieniają przebieg choroby – Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz (wykład sponsorowany)

15:53 – 16:13 Choroby reumatyczne po przebytym zakażeniu SARS-CoV-2 – Prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

16.13 – 16.33 Powikłania sercowo-naczyniowe w COVID-19 – o czym warto pamiętać? – Prof. dr hab. n. med. Filip Szymański

16:33 – 16:53 Czy są potrzebne nowe rekomendacje leczenia zakażeń SARS-CoV-2?–  Prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak 
Wykład pod patronatem Gilead Sciences

16:53 – 17:13 Przebieg zakażenia SARS-CoV-2 u chorych z zapalnymi chorobami reumatycznymi w zależności od choroby i stosowanego leczenia - miejsce tocilizumabu
 Prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska (wykład sponsorowany)

17:13 – 17:33 Co nowego w szczepieniach przeciw SARS-CoV-2? – Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska

17:33 – 17:53 Gorączka reumatyczna i popaciorkowcowe zapalenie stawów  – Prof. dr hab. n. med. Bożena Targońska-Stępniak 

 

17:53 – 18:05  Przerwa kawowa

 

18:05 – 19:28 Sesja IV HIV – wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne 

18:05 – 18:08 Otwarcie Sesji

Przewodniczący Sesji: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban, Prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik

18:08 – 18:28 Zakażenie HIV – aktualne diagnostyka i leczenie – Dr hab. n. med. Ewa Siwak 
Wykład sponsorowany Gilead Sciences

18:28 – 18:48 Łuszczycowe zapalenie stawów w przebiegu zakażenia HIV – diagnostyka i leczenie – Dr n. med. Maria Maślińska

18:48 – 19:08 Zmiany skórne w przebiegu zakażenia HIV – Prof. dr hab. n. med. Witold Owczarek

19:08 – 19:28 Specyfika zakażenia HIV u kobiet – Prof. dr hab. n. med. Justyna Kowalska


Sobota, 23 października 2021 r.   

     

8:15 – 9:38  Sesja V Problemy diagnostyki i terapii chorób infekcyjnych

8:15 – 8:18 Otwarcie Sesji

Przewodniczący Sesji: Prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz

8:18 – 8:38 Modyfikacja mikroflory jelitowej w profilaktyce zakażeń Clostridioides difficileProf. dr hab. n. med. Marcin Adamczak

8:38 – 8:58 Problem infekcji Clostridioides difficile jako konsekwencja pandemii COVID-19 – Prof. dr hab. n. med. Anna Piekarska

8:58 – 9:18 Jak zidentyfikować niezdiagnozowane zakażenia HCV w populacji polskiej? – Prof. dr hab. n. med. Krzysztof­­­­­ Tomasiewicz 
Wykład sponsorowany Abbvie Polska 

9:18 – 9:38 Czy wysoka selektywność Rinvoq’u oznacza lepszy profil bezpieczeństwa ? –  Prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska 
Wykład sponsorowany Abbvie Polska 

 

9:38 – 9:50 Przerwa kawowa

 

9:50 – 11:13 Sesja VI Sesja Hepatologiczna 

9:50 – 9:53 Otwarcie Sesji

Przewodniczący Sesji: Prof. dr hab. n. med. Anna Piekarska, Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz

9:53 – 10:13 Czy jesteśmy bliżej eradykacji HBV – przegląd badań klinicznych – Dr hab. n. med. Dorota Zarębska–Michaluk

10:13 – 10:33 Pozawątrobowe manifestacje zakażenia HCV okiem praktyka – Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon
Wykład pod patronatem Gilead Sciences

10:33 – 10:53 Akcja Identyfikacja: eliminacja zakażeń HCV w szczególnych grupach pacjentów – projekt psychiatria – Prof. dr hab. n. med. Anna Piekarska
Wykład sponsorowany Gilead Sciences

10:53 – 11:13 Nowe spojrzenie na stłuszczeniową chorobę wątroby – Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz 
Wykład pod patronatem PRO.MED.PL

 

11:13 – 11:20  Przerwa kawowa

 

11:20 – 13:05 Sesja VII Sesja autoimmunologiczna 

11:20 – 11:23 Otwarcie Sesji

Przewodniczący Sesji: Dr hab. n. med. Dorota Zarębska-Michaluk, Prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński

11:23 – 11:43 Znaczenie diagnostyczne i prognostyczne autoprzeciwciał w przewlekłych chorobach wątroby – Prof. dr hab. n. med. Michał Kukla

11:43 – 12:03 Przeciwciała przeciwtarczycowe – Dr hab. n. med. Agnieszka Zwolak

12:03 – 12:23 Bóle stawów i autoprzeciwciała – kiedy skierować pacjenta do reumatologa – Dr n. med. Maria Maślińska

12:23 – 12:43 Infekcje jako czynnik stymulujący rozwój reakcji autoimmunologicznej – Prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński

12:43 – 13:03 Probiotyki w profilaktyce osteoporozy – Prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska


13:05 Zamknięcie konferencjiUWAGA! Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w programie Konferencji.

Rejestracja

Koszt uczestnictwa:


Lekarze
•    uczestnictwo online – 150 zł brutto
•    uczestnictwo stacjonarne – 330 zł brutto

Termin zgłoszeń do 21 października 2021 r. lub do wyczerpania miejsc.
Liczba miejsc dla uczestników stacjonarnych ograniczona (ok. 30 miejsc) 
— decyduje kolejność wpłat. W przypadku przekroczenia limitu miejsc stacjonarnych zapewniamy uczestnictwo online. Więcej szczegółów w Regulaminie.


 

 Opłata za uczestnictwo stacjonarne obejmuje*:

•    udział w wykładach
•    udział w dyskusjach
•    certyfikat uczestnictwa
•    wstęp na wystawę firm farmaceutycznych
•    przerwy kawowe, lunch, kolację z muzyką na żywo.
Kolacja odbędzie się w piątek, w restauracji "Za kulisami" o godzinie 20.15
•    dostęp do nagrań z wykładów po Konferencji
*Podany koszt nie uwzględnia ceny noclegu


Opłata za uczestnictwo online obejmuje:

•    udział w wykładach online
•    udział w dyskusjach na żywo
•    certyfikat uczestnictwa
•    dostęp do wirtualnych stoisk wystawców
•    dostęp do nagrań z wykładów po Konferencji


Dane do przelewu:

  • Nazwa odbiorcy: Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin
  • Nr konta: Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Lublin
     67 1540 1144 2114 6406 8224 0004
  • Tytułem: Choroby zakaźne i reumatologia 2021(imię i nazwisko uczestnika/firma)


W przypadku chęci otrzymania faktury proforma, prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: sklep@czelej.com.pl


Udział w konferencji mogą wziąć osoby, które są uprawnione do wystawiania recept, studenci medycyny lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi, dlatego w procesie rejestracji konieczne jest podanie numeru PWZ lub numeru legitymacji studenckiej.

Noclegi

Po dokonaniu rejestracji zachęcamy Uczestników do skorzystania z rezerwacji noclegu na hasło „konferencja Czelej” w specjalnych cenach. Proponujemy dwa znajdujące się w bliskiej odległości od Lubelskiego Centrum Konferencyjnego hotele. Oferta jest ważna do 30.09.2021r.


Hotel Wieniawski***

Ul. Sądowa 6, 20-027 Lublin, tel 81 45 99 200, fax 81 45 99 221, e-mail: info@hotelwieniawski.pl

WWW.HOTELWIENIAWSKI.PL

 

Pokój jednoosobowy 245 zł/doba ze śniadaniem 

Pokój dwuosobowy 285 zł/doba ze śniadaniem


Hotel Mercure Lublin Centrum***
Al. Racławickie 12, 20-037 Lublin, tel. 81 533 20 67, www.all.accor.com

Rezerwacje prosimy przesyłać bezpośrednio na adres email: H3404-RE@accor.com


Pokój jednoosobowy 254 zł /doba ze śniadaniem

Pokój dwuosobowy 296 zł/doba ze śniadaniem


Partnerzy

SPONSOR GŁÓWNY


SPONSOR


PARTNER EDUKACYJNY


WYSTAWCA


PATRONI MEDIALNI

Infarma

Organizator

Organizator logistyczny i merytoryczny:  

Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.


Biuro Organizacyjne Konferencji:

Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.

03-968 Warszawa

Ul. Saska 9J

Tel. 22 616 60 52

Informacje dla uczestników stacjonarnych

Lokalizacja: Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Artura Grottgera 2, Lublin


Rejestracja i punkt INFO: poziom 0, foyer


Sala wykładowa: SALA GŁÓWNA S2, poziom +1


Rejestracja

Rejestracja będzie funkcjonowała w godzinach:

piątek, 22.10.2021 11:00 – 19:45

sobota, 23.10.2021 7:45 – 13:30


Identyfikatory

Wstęp na wykłady, wystawę firm, korzystanie z gastronomii jest możliwy wyłącznie dla posiadaczy identyfikatorów. Wszyscy wykładowcy, uczestnicy, osoby towarzyszące, goście, wystawcy oraz obsługa są zobowiązani do ich noszenia. Uczestnicy wydarzenia będą proszeni o ich okazanie. Identyfikatory będą do odbioru w Rejestracji.


Zakaz palenia

Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palić można przed budynkiem w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach.


Certyfikat

Każdy uczestnik w Rejestracji, w dniu zakończenia Konferencji otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu. Uczestnikowi przysługują punkty edukacyjne. Liczba punktów edukacyjnych odpowiada liczbie godzin wykładów merytorycznych oraz dyskusji i wynosi 7 punktów. W przypadku niemożliwości odebrania certyfikatu w tym dniu, prosimy o informację na adres e-mail: Oktawiusz.ofiarski@czelej.com.pl Certyfikat zostanie wysłany w formie elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Uczestnika.

Student medycyny nie jest uprawniony do otrzymania certyfikatu określającego liczbę punktów edukacyjnych. Organizator może wystawić certyfikat uczestnictwa (bez punktów edukacyjnych), na życzenie studenta. Prosimy o informację w tej sprawie na adres e-mail: Oktawiusz.ofiarski@czelej.com.pl


Ocena organizacji Konferencji

W folderze konferencyjnym znajduje się ankieta oceny Konferencji. Państwa opinia jest dla nas bardzo ważna, dlatego uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do Rejestracji.


Catering

Przerwy kawowe i lunch – dostępne będą w foyer przed salą wykładową. Na kolację zapraszamy uczestników do restauracji „Za kulisami”, Plac Teatralny 1, Lublin.


Zasady sanitarne ze względu na COVID-19

W związku z sytuacją epidemiologiczną zobowiązujemy każdą osobę uczestniczącą w Konferencji do respektowania wszelkich obowiązujących przepisów prawa, w tym ustaw i rozporządzeń związanych z pandemią COVID-19. Każdy uczestnik Konferencji jest odpowiedzialny za swoje działania i zaniechania wobec organów administracji publicznej oraz Organizatora. Organizator zapewnia, że dołożył wszelkich starań w celu przestrzegania aktualnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych. Uczestnicy zobowiązani są w szczególności do:

  • zakrywania ust i nosa we wszystkich zamkniętych ogólnodostępnych przestrzeniach, takich jak: sale konferencyjne, przestrzenie cateringowe, ciągi komunikacyjne, toalety,
  • zachowania w kolejkach odstępu 1,5 m od kolejnej osoby, a podczas rozmowy – bezpiecznej odległości,
  • częstej dezynfekcji rąk w miejscach wyznaczonych przez Organizatora.

Kontakt

Kontakt dla firm (wystawcy, sponsorzy):

Agnieszka Gulbierz

e-mail: agnieszka.gulbierz@czelej.com.pl

+48 664 911 205

Kontakt dla uczestników:

Oktawiusz Ofiarski

e-mail: oktawiusz.ofiarski@czelej.com.pl

+48 664 911 212

Kontakt w sprawach technicznych:

MEDVC

e-mail: conf@medvc.eu